HAKKIMIZDA

"3f collective photo group",   Bülent Özşeker, Yeşim Tetik ve Edmon Sefer'in katılımıyla oluşan bir " fotoğraf proje" grubudur.

İlk yer aldığımız fotoğraf projesi, 2005 yılında Fotoğrafevi çatısı altındaki değerli editörümüz Haluk Çobanoğlu yönetimindeki "Sur" konulu eğitsel fotoğraf atölye çalışmasıdır.

Bu fotoğraf atölyesinin bize  kazandırdığı birikim ve şevkle objektiflerimizi “Kentsel Dönüşüm Projesi" adı altında şantiye alanına çevrilen  "Süleymaniye" semtine odaklayıp yaklaşık 2,5 sene süren bir çalışmanın ardından 2008 yılında "Üçüncü Tepe" adlı ilk bağımsız fotoğraf sergimizi gerçekleştirdik. Sergimiz Fotoğrafevi yayınlarından çıkan ve sergiyle aynı adı taşıyan "Üçüncü Tepe" adlı albüm kitapla da desteklendi.

Çalışmalarımız "Kentsel yaşam ortamlarını" ele alır.  "Derdimiz"  toplumu doğrudan ilgilendiren kentsel ve ona dair insani  meselelerin, "mekan ve zaman" bağlamında; gelecek nesillerin görsel belleğinde yer edinmesini sağlamaktır. Her  önüne gelenin "bin bir hayalle" bir kıyısından tutup çektiği ve büyüttüğü "Mega Kent" İstanbul ve yine her gelenin kendi değerleri ile yeniden yaratmaya çalıştığı bu kadim şehirde; son senelerde artık birçok kişinin görmezlikten gelemeyeceği büyük bir değişim sürecine tanıklık etmekteyiz. Kimi zaman bu değişimler bazı yönleriyle "kişileri" mutlu etse de, şehrin zengin mirasının, büyük ölçüde başta  "insani  olarak" izi dahi kalmayacak bir  şekilde yok edildiğine görmekteyiz.

Bu endişeler doğrultusunda grubumuz, 2008 yılından itibaren objektiflerini İstanbul'un başka bir hassas bölgesine  "Sur içi" sınıları içine yönlendirdi. Geçmişten günümüze bir şekilde varlığını korumaya çalışan tarihi yarımada , her ne kadar "sınırlı bir alan" teorisine içine sıkıştırılmaya çalışılsa da;  çalışmalarımızın sürdüğü 3 senelik bu süreç -bize tıpkı "cüz ve kül" misali -  günümüz Türkiye'sinin  değişimini de bir anlamda yansıttığımızı hissettirdi.

Yine "tanıklığımızın"  gelecek nesillerin belleğinde kalıcı olarak yer edinmesi için projemizle aynı adı taşıyan "Hayali Şehir" fotoğraf albümümüz 2013 yılında Espas Yayıncılık tarafından yayınlandı.  Kitabımız değerli sosyolog Orhan Tekelioğlu’nun tarihi yarımadanın sosyo kültürel geçmişi ve değişimi üzerine yazmış olduğu yazı ile de desteklenerek bu alanda yapılmış önemli kaynaklardan biri haline gelmiştir.

Çalışmalarımıza ortak bir proje anlayışıyla yaklaşıyoruz. “Üç” farklı göz olmamıza rağmen editörümüz Haluk Çobanoğlu’nun da deyişiyle “komplekssiz ve paylaşımcı” bir tavırla projelerimizde bütünlük oluşturmaya özen gösteriyoruz.

Derdimiz sadece deklanşöre basmaktan öte, hepimiz için hızla "gelişen", "dönüşen", "mutenalaşan", "yok olan" adına ne derseniz deyin bu süreç içerisinde içinde bulunduğumuz kenti, toplumu doğrudan ilgilendiren "sosyal belgesel fotoğraf" anlayışıyla "egosantrizme" yenilmeden, "tanıklığımızı" en iyi anlatan fotoğraf kareleriyle gelecek nesillerin görsel belleğinde yer edinmesini sağlamaktır.

Back to Top